Skip to content
Vaegnägijatele

Kostivere aleviku tänavavalgustuse renoveerimine

Kostivere alevikus renoveeritakse era- ja korrusmajade vaheline tänavavalgustus. Nõukogudeaegne naatriumlampide ja õhuliidel asetsev valgustus asendatakse kaasaegsete LED lampide ja maakaablitega valgustuspostidega. Ühetkokku renoveeritakse 83 valgustit. Toetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” eesmärkide elluviimiseks.

Toetuse saaja Jõelähtme Vallavalitsus
Valdkond Energeetika
Maakond Harju maakond
Rahastaja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Projekti maksumus 241545.00 €
Toetuse summa 157004.00 €
Projekti number 2014-2020.6.03.19-0189
Rahastamise aasta 2020
Taotlusvoor Tänavavalgustuse taristu renoveerimine III
Projekti staatus Lõpetatud