Skip to content
Vaegnägijatele

KESKKONNATEADLIKKUSE AKTIIVÕPE NÕO PÕHIKOOLIS 2018_2019

Eesmärgiks on arendada ja kinnistada teadmisi looduskeskkonnast kui elukeskkonnast, loodusressursside säästlikust kasutamisest ning keskkonnahoiust.
Eesmärgiks on koolis toimuvate tegevuste seostamine looduskeskkonnaga, õppetegevus viiakse klassiruumist välja, teostades looduskeskuste, keskkonnahariduskeskuste ja muuseumide aktiivõppe programme.
Selleks, et väärtustada keskkonnaharidust on projekti tegevustesse haaratud kogu koolipere, looduskeskkonnast pärineb kõik, mis on vaja nii matemaatika, keeletundide kui muude õppeainete ja inimeste elamiskeskkonna toimimiseks.

Toetuse saaja Nõo Põhikool
Valdkond Keskkonnateadlikkus
Maakond Tartu maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 6848.00 €
Toetuse summa 6600.00 €
Projekti number 14918
Rahastamise aasta 2018
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2018-1
Projekti staatus Lõpetatud