Skip to content
Vaegnägijatele

"Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine" investeeringute kaasfinantseering perioodil 2015 - 2023

Eesmärk on parandada kaitstavate liikide ja elupaikade seisundit. Siia kuuluvad kinnitatud kaitsekorralduskavade ja tegevuskavade alusel kaitstavate elupaikade ja kaitstavate liikide elupaikade taastamine, pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud ja kaitstavate maastikeväärtuste taastamine. Investeeringuid on kavandatud Peetri jõe MKA-l, Koiva-Mustjõe MKA-l, Audru poldri hoiualal ja Lahemaa Rahvuspargis.

Toetuse saaja Keskkonnaamet
Valdkond Looduskaitse
Maakond Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 480303.00 €
Toetuse summa 12947.10 €
Projekti number 13110
Rahastamise aasta 2016
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2016-1
Projekti staatus Lõpetatud