Skip to content
Vaegnägijatele

220 Energia OÜ elektrikulude kompenseerimine

Toetuse saaja 220 Energia OÜ
Valdkond Energeetika
Maakond Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid
Rahastaja Vabariigi Valitsuse toetused (RE)
Projekti maksumus 601232.00 €
Toetuse summa 601232.00 €
Projekti number RE.5.03.22-0085
Rahastamise aasta 2022
Taotlusvoor Elektri kõrge lõpphinna mõju vähendamiseks toetuse andmine
Projekti staatus Lõpetatud