Skip to content
Vaegnägijatele

2014-2020.8.01.21-0345
Tagamõisa poolsaare poollooduslikele kooslustele paremate hooldamisvõimaluste loomine

Konkreetse projekti tulemusel saavad järgnevatel aastatel 26,09 ha poollooduslikke kooslusi taastatud, mis võimaldab järgnevatel aastatel neid optimaalse koormusega karjatada ja tagab poollooduslike koosluste pikaajalise hea keskkonnaseisundi säilimise. Taastamise alustamine toimub nii ruttu kui võimalik, olenevalt toetuse saamise otsusest. Hooldamisega alustamine toimub nii ruttu kui võimalik, olenevalt taastamisega lõpetamisest. Projekti tulemusel taastatakse 26,09 ha suurune ala, valmib ca 3 km pikkune karjaaed, ostetakse 20 veist, veepütt ning veiste kogumisaiad, mille tulemusel saab ala efektiivselt hooldada.

Tähelepanu tuleb pöörata loopealsetele ja puisniitudele, kuna nende, erakordselt liigirikaste koosluste hooldatud pindala on endiselt nii väike, et ei taga nende koosluste ja seega ka neist sõltuvate liikide säilimist Eestis. Eriti ajakriitiline on loopealsete taastamine selle elupaigaga seotud liikide hävimisohu tõttu. Suurem osa projekti alasid ongi just loopealsed.

Toetuse saaja MTÜ Ärmu Lambad
Valdkond Looduskaitse
Maakond Saare maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 94103.90 €
Toetuse summa 9327.76 €
Projekti number 18941
Rahastamise aasta 2021
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2021-1
Projekti staatus Lõpetatud