Skip to content
Vaegnägijatele

2014-2020.8.01.20-0340 Linnulahe ja Auliku sääre pärandniitude hooldamine

Projekti eesmärk on Linnulahe pärandniitude säilitamine. Projekti tulemusel on loodud taristu niidukoosluste jätkusuutlikuks hooldamiseks karjatamise teel.

Auliku sääre projekti raames planeeritakse katastriüksusel 48301:001:0832 hooldamisse võtta loopealsed (2,36 ha) läbi karjatamise. Ehitatakse karjaaiad ning rajatakse 1 torusild.

Toetuse saaja mittetulundusühing Saare Rannad
Valdkond Looduskaitse
Maakond Saare maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 53914.20 €
Toetuse summa 7453.80 €
Projekti number 18937
Rahastamise aasta 2021
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2021-1
Projekti staatus Lõpetatud