Skip to content
Vaegnägijatele

2014-2020.8.01.18-0209 Sandla poollooduslike koosluste hooldamine läbi karjatamise

Pihtla Looduse Selts soovib saavutada PLK alade hea seisundi Sandla hoiualal karjatamise teel. Projektiga hõlmatud alasid on ajalooliselt karjatatud, mille tulemusel on kujunenud PLK-d. Käesoleval ajal on alad osaliselt hooldatud, kuid loomkoormus ei ole piisav tagamaks väärtuslike PLK elupaikade head looduskaitselist seisundit. Projektiga soetatakse 11 veist kogumisaiad, veemahuti, varjualune ja ehitatakse karjaaiad.

Toetuse saaja Pihtla Looduse Selts
Valdkond Looduskaitse
Maakond Saare maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 35199.50 €
Toetuse summa 2975.21 €
Projekti number 15467
Rahastamise aasta 2018
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2018-2
Projekti staatus Lõpetatud