Skip to content
Vaegnägijatele

2014-2020.8.01.18-0206. Poollooduslike koosluste hooldamine karjatamise teel Sutu
lahe hoiualal

MTÜ Kaagi Rannaniit soovib saavutada projekti haaratud 33,81 ha PLK alade hea seisundi Sutu lahe hoiualal karjatamise teel. Kõik projekti haaratud alad on
taastatud projekti „LIFE to Alvars“ raames. 2015-2016 toimusid LIFE projektiga
põhitaastamised, 2017 a detsembris lõpetati järeltaastamistega. Projektialade ümber on rajatud karjaaiad. MTÜ-l endal pole piisavalt loomi, et karjatamisega alustada ja
tagada väärtuslike PLK elupaikade hea looduskaitseline seisund.
Projektiga soetatakse 34 lihaveist. Loomade pidamiseks on plaanis soetada 2 veemahutit, 2 loomade varjualust ja 42 kogumisaia moodulit.

Toetuse saaja MTÜ Kaagi Rannaniit
Valdkond Looduskaitse
Maakond Saare maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 81428.30 €
Toetuse summa 4711.50 €
Projekti number 15311
Rahastamise aasta 2018
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2018-1
Projekti staatus Lõpetatud