Skip to content
Vaegnägijatele

2014-2020.8.01.16-0141. Tõhusam karjatamine Lääne-Saaremaa niitudel

Looduslikud Niidud MTÜ soovib saavutada PLK alade -15,24 ha loopealsete (6280*) ja 45,80 ha lubjarikaste aruniitude (6210) hea seisundi Vilsandi rahvuspargis ja Karala-Pilguse hoiualal taastamise ja karjatamise teel. Projektiga hõlmatud alasid on varasemalt hooldatud, kuid loomkoormus ei ole piisav tagamaks väärtuslike PLK elupaikade head looduskaitselist seisundit. Projektiga soetatakse 22 lihaveist. Loomade pidamiseks on plaanis soetada veemahutid, ehitada karjaaiad ning taastada poollooduslikud kooslused.

Toetuse saaja mittetulundusühing Looduslikud niidud
Valdkond Looduskaitse
Maakond Saare maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 110421.00 €
Toetuse summa 10423.80 €
Projekti number 14253
Rahastamise aasta 2017
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2017-2
Projekti staatus Lõpetatud