Skip to content
Vaegnägijatele

2014-2020.8.01.16-0139. Töövahendid ja taristu Kasari luhtade heaks

Projekti piirkond asub Läänemaal Matsalu Rahvuspargis ja Käntu-Kastja hoiualal.
Kogu projektialal on tegemist lamminiitudega (6450), mis asuvad Kasari jõe delta-alal. Projekti eesmärgiks on saavutada 196,2 ha lamminiitude hea looduskaitseline seisund. Eesmärgi saavutamiseks on vajalik nii lamminiitude niitmine kui järelkarjatamine. Niidetavate koosluste tõhusamaks transpordiks soetatakse palliveohaagis, mis võimaldab koristatud heina transporti luhalt. Karjatamise teostamiseks soetatakse teisaldatav veemahuti, mille abil korraldatakse loomade jootmist karjatamisperioodil.

Toetuse saaja Kasari Luha Selts
Valdkond Looduskaitse
Maakond Lääne maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 30863.00 €
Toetuse summa 2835.15 €
Projekti number 14243
Rahastamise aasta 2017
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2017-1
Projekti staatus Lõpetatud