Skip to content
Vaegnägijatele

2014-2020.8.01.16-0118 Loopre paisu kalapääs

Projekti eesmärk on kaladele rändetingimuste võimaldamise läbi parandada kaitstavate liikide ja elupaikade seisundit. Loopre paisu juures on kavandatud rajada tehiskärestik ning paisu ( s.h veelaskmete) remont. Rajatava kärestikpääsu korralikuks toimimiseks puhastatakse settest paisust ülesvoolu paiknev jõesäng ca 50 meetri ulatuses. Loopre pais paikneb Navesti 2 veekogumis (Navesti jõgi Järavere ojast Loopre sillani). Kuna antud veekogumil asuvatest paisudest on Pilistvere paisu juures juba rekonstrueerimistööd läbi viidud ning kalade vaba liikumine tagatud, siis on Loopre pais ainus selle kogumi kesist seisundiklassi põhjustav tegur. Kavandatud tegevused tagavad meetme "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilimine ning taastamine" tegevuse "Vooluveekogude tervendamine" eesmärkide täimise

Toetuse saaja MTÜ Loopre Vesiveski
Valdkond Veemajandus
Maakond Viljandi maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 79371.90 €
Toetuse summa 11905.80 €
Projekti number 14242
Rahastamise aasta 2018
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2018-2
Projekti staatus Lõpetatud