Skip to content
Vaegnägijatele

115ha Muraja loopealsete järeltaastamine.

Kahtla-Kübassaare (Muraja) hoiualal vähemalt 115ha-l loopealsel poolloodusliku koosluse väärtuse tõstmiseks loopealsete järeltaastamine. Taastamistööde tulemusena loodi antud aladel soodsad tingimused poollooduslikele kooslustele iseloomulikuks liigirohkuseks ja kaitsealuste taimede kasvualadeks ning alade väärtus sai tõstetud. Taastamistööde järgsed viimistlustööd aitavad kaasa kaitstavate loodusobjektide maastikuilme taastamisele ja säilitamisele.
Projekti eesmärgiks on säilitada ja laiendada kaitsealuste taimede kasvuala/elupaiku; III-kaitsekat. taimede mets-õunapuu (Malus sylvestris), kahelehine käokeel (Platanthera bifolia), harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea) ja II-kastsekat. taime, kaunis kuldking (Cypripedium calceolus). Taastamistööde järgseid viimistlustöid tehakse ajavahemikus 01.01.2016-01.09.2017.

Toetuse saaja mittetulundusühing Väikese Väina Loodushoid
Valdkond Looduskaitse
Maakond Saare maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 45375.00 €
Toetuse summa 45375.00 €
Projekti number 11308
Rahastamise aasta 2015
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2015-2
Projekti staatus Lõpetatud