Skip to content
Vaegnägijatele

10. ja 11. reaal- ja loodusklassi sügisesed õppekäigud 22. septembril 2017

Projekti "Võru Gümnaasiumi 10. ja 11. loodusklasside sügisesed õppekäigud" eesmärk on süvendada õpilaste teadmisi jõgede uurimisest ning energeetikast, fossiile uurides teadmisi väljasurnud organismidest, seoseid bioloogias, geograafias ja evolutsiooniteoorias. Projekti tulemusena on õpilasel suuremad teadmised roomajate mitmekesisusest ja nende kaitsevajadustest, teab olulisemaid kaugseire põhitõdesid ja mõisteid, mõistab kaugseire olulisemaid uurimisobjekte ja nähtusi ning nende eripärasid, teadusvaldkonna meetodite põhimõtteid, analüüsib spektromeetriga saadud spektreid, arendab suulist eneseväljendusoskust, lõimib erinevates õppeainetes omandatud teadmisi ja oskuseid, väärtustab keskkonda ja mõistab nii inimese kui tehnoloogia rolli selles.

Toetuse saaja Võru Gümnaasium
Valdkond Keskkonnateadlikkus
Maakond Võru maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 1988.00 €
Toetuse summa 1434.00 €
Projekti number 13574
Rahastamise aasta 2017
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2017-1
Projekti staatus Lõpetatud