Skip to content
Vaegnägijatele

10.-12. kl õpilaste aktiivõpe energiamajanduse ja sellega seonduvate keskkonnaprobleemide tundmaõppimiseks

Projektiga saavutatakse 2012.a. lõpuks Vändra Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilaste keskkonnateadlikkuse täiendav areng jätkates õuesõppetraditsiooni. Õuesõppe käigus: 1) õpitakse analüüsima energiaprobleeme ja nende võimalikke lahendusi ning väärtustama säästlikku energia kasutamist; 2) selgitatakse energiaressursside kasutamisega kaasnevaid poliitilisi, majanduslikke ja keskkonnaprobleeme; 3) tutvutakse traditsiooniliste ja alternatiivsete energiaallikate kasutamise võimalustega ning nende kasutamisega
kaasnevate keskonnaprobleemidega.

Toetuse saaja Vändra Gümnaasium
Valdkond Keskkonnateadlikkus
Maakond Pärnu maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 3388.38 €
Toetuse summa 3388.38 €
Projekti number 1538
Rahastamise aasta 2011
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2011-2
Projekti staatus Lõpetatud