Skip to content
Vaegnägijatele

1.-4. kl loodusõpetuse tunnid Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuses

Projektiga saavutatakse 2014.-2015. õppeaasta lõpuks Vändra Gümnaasiumi 1.-4. klasside 92 õpilase osavõtt õppeprogrammist, milles õpitakse tundma ilmakaari, ilmaelemente, saadakse teadmisi lemmikloomade hooldamisest ja kalaliikide määramisest . Eesmärk saavutatakse tänu projektis läbiviidavale aktiivõppele Pärnumaa Keskonnahariduskeskuses, mis on seotud riikliku õppekava teemadega. Tagasisidestamine: praktikumi jooksul saab õpilane suulist või kirjalikku tagasisidet.

Toetuse saaja Vändra Gümnaasium
Valdkond Keskkonnateadlikkus
Maakond Pärnu maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 1392.39 €
Toetuse summa 1392.39 €
Projekti number 7428
Rahastamise aasta 2014
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2014-1
Projekti staatus Lõpetatud