Skip to content
Vaegnägijatele

Loodusrikas Eesti ehk ForEST&FarmLand

Staatus

Toimumas
Kakk kaitstavas metsas Foto: Kristo Lauk

Alates aastast 2020. osaleme Keskkonnaministeeriumi juhtimisel LIFE-IP projektis „Metsa- ja põllumajandusmaastike terviklik majandamine Natura 2000 elupaikade ja liikide kaitsestaatuse parandamiseks“ (akronüümiga ForEst&FarmLand, eestipäraselt Loodusrikas Eesti).

Loodusrikas Eesti projekti eesmärgiks on kaitsta ja taastada traditsioonilisi Eesti maastikke ja ökosüsteeme ning parandada seal elavate liikide seisundit. Kolmandik Eesti Natura 2000 aladest asub eramaal, millest märkimisväärne osa hõlmab metsi. Et kaitstavatel aladel on majandustegevus piiratud, võivad erametsaomanikud saamata jäänud tulu kompenseerimiseks taotleda toetusi.

Praegune Natura 2000 erametsa hüvitise toetusskeem on ajale jalgu jäänud ning seetõttu on KIKil üheks projekti tegevuseks seda ajakohastada. Teise tegevusena töötatakse välja loodusväärtust parandavad toetusmeetmed erametsades.

Käimas on arutelud, mille laiemaks eesmärgiks on muuta looduskaitselised hüvitised erametsaomanike jaoks õiglasemaks. 

KIK tellimusel valmis LIFE Loodusrikas Eesti projekti raames 2024. aasta alguseks Maaülikooli teadlastel metoodika, mille põhjalt on koostöös Kliimaministeeriumi ja Erametsaliiduga edaspidi võimalik välja töötada õiglasemaid hüvitismeetmeid metsaomanikele, kelle metsamaa jääb kaitsealale (eelkõige Natura 2000 alale).

Kui hetkel kehtib looduskaitseliste piirangute talumise eest kaks erinevat kompensatsioonimäära, mis ei ole diferentseeritud ja ei võta arvesse mullaviljakust, siis teadlastega koostöös valminud metoodikat aluseks võttes oleks tulevikus võimalik palju täpsemini teada saada, milline on kaitsealuse metsamaa tegelik väärtus ning selle pinnalt luua õigasem hüvitiste maksmise süsteem piirangute talumise eest. 

 

Projekti kestvus: jaanuar 2020 kuni detsember 2029.

Kontakt
Projekti koduleht