Skip to content
Vaegnägijatele

LIFE BuildEST

Staatus

Toimumas
Renoveerimismaraton Foto: Pexels

KIK on partneriks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi projektis LIFE IP BuildEST ehk renoveerimismaratonis, mille käigus uuendatakse ja viiakse ellu Eesti hoonete rekonstrueerimise pikaajalise strateegia eesmärke ning tegeletakse rohepöördega hoonete energiatõhususe ja kliimakindluse vaates.

Hoonete rekonstrueerimise pikaajaline vaade näeb ette, et aastaks 2050 on kogu Eesti hoonefond vähemalt energiatõhususe C-klassi tasemel. Renoveerimislaine aitab oluliselt kaasa kliimaeesmärkide täitmisele, sest hoonete kaudu emiteeritakse umbes pool kogu Eesti CO2 heitmest. Projekti laiem eesmärk on, et keskkonna- ja kliimateemad oleksid tihedalt seotud ehitatud keskkonna arendamisega – see peab toimuma terviklikult, kestlikult ja pikka vaadet silmas pidades.

KIKi roll on aidata suurprojektile hoogu anda keskkonna- ja kliimaaspektides: milliseid väljakutseid seab muutuv kliima ehitusvaldkonnas näiteks üleujutusriskide ja tugevamate tormide mõju, kuidas võimalikult ringmajanduslikult ja looduspõhiselt hooneid renoveerida ning millised on võimalused uudseteks finantsmotivaatoriteks nagu ehitiste rohejalajälje mõõtmine ja vähendamine.

Aastatel 2022-23 toimub eelnimetatud tegevuste kontseptsiooni väljatöötamine. Seejärel toimub perioodidel 2024-30.06.2026 ja 01.07.2026-2028 pilootprojektide elluviimine.

Projekti kogueelarve on ca 16,3 miljonit eurot, millest Euroopa toetus on 9,5 miljonit. KIKi eelarve projektis on 514 635 eurot, millest Euroopa toetus on 164 635 eurot.

Projektil on kokku 18 partnerit:

  • Ministeeriumid: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (juhtpartner ja CINEA lepingupartner), Rahandusministeerium, Kliimaministeerium
  • Ülikoolid: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia
  • Riigiasutused: KredEx, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Riigi Kinnisvara AS
  • Omavalitsused: Tartu, Võru ja Rakvere linnavalitsused
  • Katusorganisatsioonid/erialaliidud: Eesti Korteriühistute Liit, EVM Maaarhitektuuri Keskus, MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur, Eesti Ringmajanduse Ettevõtete Liit, Ehitusettevõtjate Liit, Digitaalehituse klaster, Eesti Puitmajaliit.

Projekti rahastab Euroopa Kliima-, Infrastruktuuri- ja Keskkonnaagentuur (CINEA) LIFE IP (Integrated Projects) programmi kaudu.

Kontakt
Rohkem infot