Skip to content
Vaegnägijatele

Tule meile tööle või praktikale

Pakume oma töötajatele eneseteostusvõimalust, mitmekesist motivatsioonipaketti, koostöövalmis ja pühendunud meeskonda, kaasaegset ja inspireerivat töökeskkonda ning kaugtöö võimalust. 

KIKi meeskond

 

Tööpakkumised 

  • Kõik käimasolevad konkursid leiad siit lehelt paremalt poolt. Esita oma dokumendid kandideerimisportaalide kaudu või saada cv@kik.ee
  • Ei leidnud sobivat tööpakkumist? Jäta meile oma kontaktid cv@kik.ee ja võtame Sinuga võimaluse avanemisel ühendust.

Praktika

  • Ootame praktikale õpilasi, kes omandavad kõrgharidust majandus- või keskkonnavaldkonnas. Samuti kommunikatsioonis. Praktikakoha saamiseks saada meile oma CV ja avaldus, kus räägi, miks soovid KIKis oma praktikat teha, mis on selle eesmärk ja millega soovid täpsemalt tutvuda? Samuti lisa info, kui pikk on praktika ja millal soovid alustada. Võimalusel saada meile ka praktika juhend. 
  • Ootame Sinu dokumente aadressile cv@kik.eeVastame kahe nädala jooksul. Praktika KIKis on tasustamata.
Miks tulla KIKi tööle?

Teame, mida teeme

KIK asutati aastal 2000 ning viimased 23 aastat oleme olnud Eesti keskkonnavaldkonna projektide keskne rahastaja. Erinevate rahastusallikate toel oleme aidanud ellu viia mitme ministeeriumi haldusala tegevusi. 

Toetuste vahendaja ja järelevalvaja ülesannete kõrval viime koos heade partneritega erinevaid projekte ise ellu, et vajalikud praktilised tegevused ära teha ning tuua lisaraha Eesti keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmiseks. KIK kuulub Keskkonnaministeeriumi haldusalasse. 

KIKis töötades saad panustada keskkonna hoidmisesse ja selle parendamisse. 

KIKis töötab 88 inimest ning töötajate keskmine vanus on 43 aastat.

KIKi meeskond

Avame uksed uutele võimalustele

Kaugtöö on meie jaoks normaalsus. Koos lapsehoolduspuhkusel olevate töötajatega elab 31 KIKi töötajat Tallinnas, 21 Harjumaal ning 40 väljaspool Harjumaad. Pole oluline, kus Sa tööd teed – oluline, et asjad saaksid tehtud. Meil on tehniline ja sisuline võimekus ning valmisolek kaugtöö tegemiseks igati olemas. 

Selleks, et olla oma ala parimad eksperdid ning hoida ennast kursis valdkonna muutustega, täiendame teadmisi kõikvõimalikel koolitustel, seminaridel ja sisekoolitustel. Peame oluliseks töötajate järjepideva arengu toetamist, et tagada edu ja motivatsioon oma tööülesannete täitmisel, suurendada valmisolekut pidevalt arenevas keskkonnas
muutustega toimetulekuks ja laiendada sisemise järelkasvu tagamiseks töötajate kompetentse.

KIKi meeskond

Koos suudame rohkem

KIKis töötavad pühendunud inimesed, kes on oma ala eksperdid. Kiklase keskmine tööstaaž on 8,6 aastat. Meeskonnana oleme alati üksteise jaoks olemas, toetades ja ergutades üksteist näiteks uute toetusmeetmete väljatöötamisel ja projektide elluviimisel kuid ka igapäevastes küsimustes ja rõõmudes.

Mitu korda aastas saame kokku, et näost näkku kohtuda ja midagi toredat koos teha. Näiteks KIKi sünnipäeval maikuus annetame alati oma aega ühiskonna heaks ning korraldame ühise talgupäeva, kus panustame mõne olulise probleemi lahendamisse. 

Meie töötajate rahulolu tööandjaga on 84%.

KIKi meeskond

Me hoolime

Teeme kõik, et meie inimesed oleksid õnnelikud. Hindame kõrgelt töö- ja pereelu tasakaalu ning toetame töötajaid isikliku elu sündmuste puhul. Peame oluliseks terviseriskide maandamist. Kuna kõige efektiivsem viis oma tervise hoidmiseks on probleemide ennetamine, siis võimaldame töötajatele keskmisest põhjalikuma tervisekontrolli ja  toetame sportlikke eluviise.

Ootamatute tervisehäirete lahendamiseks on kasutada kolm tasustatud tervisepäeva. Pakume tuge nägemusteravust korrigeerivate vahendite soetamiseks. Oleme loonud võimaluse töötajatel pöörduda vajadusel psühholoogi poole, et rääkida muredest professionaalse nõustajaga ning saada tuge enne, kui probleemid üle pea kasvavad. Maailma avastamiseks ja kodumaa ilu nautimiseks on meil ette nähtud 35 puhkusepäeva.

 

 

Kontakt
Tööpakkumised
Praktikapakkumised
Värbamise ja valiku põhimõtted