Skip to content
Vaegnägijatele

Transpordisektoris biometaani tarbimise toetamine

Staatus

Planeerimisel

Rahastusallikas

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF)

Toetatavad tegevused selguvad Rakenduskava muutmisel.

Toetuse andmise tingimused on väljatöötamisel. 

Toetus on suunatud juriidilistele isikutele. 

Toetuse eesmärk on biometaani tarbimise ja tarnimise arendamine, et aidata kaasa sektori arengule ja toetada taastuvenergia transpordieesmärgi saavutamist, tekitades taastuvatest energiaallikatest toodetud kütustele nõudlust ja arendades seeläbi biometaani tootmist.

Toetust anname Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Euroopa Regionaalarengu Fondi logo