Ravimijääkidest puhas vesi - Clear waters from pharmaceuticals (CWPharma)

Projekti tutvustus

CWPharma eesmärgiks on välja töötada meetmed Läänemerre juhitavate ravimijääkide emissioonide vähendamiseks.