Põhja-Sakala valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine

Projekti tutvustus

Projekti eesmärgiks on koostada Põhja-Sakala valla haldusterritooriumi mürakaart ja selle alusel müra vähendamise tegevuskava.