Iisaku Gümnaasiumi keskkonnahariduslikud õppepäevad 2019 / 2020 õppeaastal

Projekti tutvustus

Iisaku Gümnaasiumi 1.-9. klassi õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi keskkonnahariduslike õppepäevadel osalemise.