Iisaku Gümnaasimi keskkonnahariduslikud õppepäevad 2020/2021 õppeaastal

Projekti tutvustus

Iisaku Gümnaasiumi 1.-9. klassi õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi keskkonnahariduslike õppepäevadel osalemise. Samuti tutvustada õpilastele õppekavas ettenähtud teadmisi vahetus keskkonnas ja anda võimalus puutuda kokku õptavate teemadega reaalses elus.