Hapniku ja toitainete sisalduse autonoomsete mõõtmiste rakendamine mereseire programmis

Projekti tutvustus

Projekti eesmärgiks on autonoomsetel mõõtmistel baseeruvate metoodikate rakendamine merekeskkonna seires, mis võimaldab hinnata merekeskkonna seisundit kasutades põhjalähedase kihi hapnikusisaldust ja fosfori sisemist koormust (vabanemist setetest) Eesti merealal. Projekti tulemusena tagatakse pidevmõõtmiste teostamine kahes seirepunktis (Soome lahes ja Liivi lahes) registreerides keskkonnaparameetrite (sh hapniku sisaldus ja vee hägusus) vertikaalsed jaotused ning fosfaatide sisalduse aegread põhjalähedases kihis.