Avatud
taotlusvoorud
KIKis on avatud 0 taotlusvooru, kust saab küsida toetust keskkonnaprojektidele. Vajuta voorule ja tutvu, milliseid tegevusi selles rahastatakse. Kui sul on taotlemise kohta üldiseid küsimusi, esita need avalehel. Kui tunned huvi konkreetse taotlusvooru kohta, esita need vooru tutvustaval lehel.
Keskkonnaprogrammi taotlusvoor
Kuni 17. veebruarini saab küsida toetust keskkonnaprogrammist. Toetusi jagatakse kümnes valdkonnas ning taotlusi saab esitada läbi elektroonilise infosüsteemi KIKAS.
LOE EDASI
Soojusmajanduse arengukava koostamine
Kohalikud omavalitsused saavad küsida toetust soojusmajanduse arengukavade koostamiseks või kaasajastamiseks. Toetusi vahendatakse Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist.
LOE EDASI
Veemajanduse infrastruktuuri arendamine
Vee-ettevõtted saavad KIKist küsida toetust veemajandusprojektidele. Toetusi vahendatakse Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist.
LOE EDASI
Vooluveekogude tervendamine
KIKist saab küsida toetust vooluveekogude tervendamise projektidele. Toetust saab küsida 18. jaanuarini 2016 ning toetust jagatakse Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist.
LOE EDASI

Keskkonnaprogrammist saab küsida toetust kaks korda aastas. Selle aasta taotlusvoorud on lõppenud ning järgmisena saab küsida keskkonnaprojektidele toetust 2016. aasta alguses.

Taotluste esitamise tähtaeg kuulutatakse välja KIKi ja keskkonnaministeeriumi kodulehel kuu aega enne tähtaega. Samuti ilmub sellest info ka KIKi Facebookis.