Vormsi soojamajanduse arengukava

Обзор проекта

Vormsi Vallavalitsus soovib antud projektiga koostada Vormsi soojamajanduse arengukava, mis loob võimalused saare keskasulas Hullos tänase katlamaja uuendamiseks ja annab võimaluse pakkuda asulas kaugkütte võimalust lisaks munitsipaalhoonetele ka elanikele ja ettevõtetele. Infot projekti kohta edastame valla kodulehel ja valla ajalehes.