Toila valla biojäätmete liigiti kogumiseks biokonteinerite ja komposterite soetamine

Обзор проекта

Toila vald kavandab KIK toetuse toel alustada biojäätmete liigiti kogumist, vähendades selliselt toidujäätmete sattumist üld- ja/või olmeprügisse kuni 75%. Toetusega soetatakse 200 biokonteinerit ja 450 komposterit, tõstes seeläbi elanike teadlikkust ja motivatsiooni teemale rohkem tähelepanu pöörama, teadlikult tarbima ning oma käitumisharjumusi muutma. Konteinerit ja komposterid jagatakse elanikele tasuta, projekti omafinantseeringu katab vald täies osas.