Termox OÜ avaldus gaasi kõrge lõpphinna osaliseks kompenseerimiseks