Sillamäe-Veevärk AS avaldus gaasi kõrge lõpphinna osaliseks kompenseerimiseks