Ravimijääkidest puhas vesi - Clear waters from pharmaceuticals (CWPharma)

Обзор проекта

CWPharma eesmärgiks on välja töötada meetmed Läänemerre juhitavate ravimijääkide emissioonide vähendamiseks.