Rae Gaas OÜ avaldus gaasi kõrge lõpphinna osaliseks kompenseerimiseks