Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga kommunikatsioonistrateegia koostamine ja kommunikatsiooniteenuste tellimine

Обзор проекта

Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga asukohauuringute ja eriplaneeringu ning keskkonnamõju hindamise kommunikatsioonistrateegia koostamine ja projekti kommunikatsioon