Lihula linna soojatorustiku rekonstrueerimine

Обзор проекта

Projekti tulemusel rekonstrueeritakse 1,125 km (37,9 %) Lihula linna soojatorustikest, mis veelgi parandab tarbijatele soojusenergia edastamise varustuskindlust, vähendab soojusenergia kadusid ning torustike hoolduskulusid.