Adiste prügila sulgemine

Обзор проекта

Prügila keha kujundamine, prügila katmine, nõrgvee kogumine ja ärajuhtimine, prügila ümbruse puhastamine, murustamine