Skip to content
Vaegnägijatele
Kraanist voolab vesi klaasi
13.05.2024

KIK otsib Ida-Virumaa joogivee varustuskindluse uuringu läbiviijat

Keskkonnainvesteeringute Keskus otsib hankega Ida-Virumaa joogi- ja tarbevee varustuskindluse uuringu läbiviijat. Uuringu eesmärk on välja selgitada, mis mõjutab maakonnas põhjavee kogust ja kvaliteeti ning kuidas on võimalik tagada puhas joogi-ja tarbevesi.

Taotlusi aastal 2024 (1.04 seisuga) 6108
Väljamakseid aastal 2024 (1.04 seisuga) 18,6 miljonit eurot

Toetused

53 Toetatavat tegevust

13 Avatud vooru

Avatud
Kaasrahastamise programm

Kaasrahastamise programm

Toetame projekte, mis saavad põhirahastuse välisallikatest (näiteks LIFE, Interreg jt)

Kaasrahastus