Ümarlaud: Alternatiivkütused Eestis - edusammud, tagasilöögid ning tulevikusuundumused

Ootame Teid kolmapäeval, 23. mail kell 10.30 Eesti Mootorispordi Muuseumisse (MOMU) ümarlauale „Alternatiivkütused Eestis – edusammud, tagasilöögid ning tulevikusuundumused“.

Vaata veel

Kliimapoliitika meetmete uuring

Uuring keskendus kasvuhoonegaaside vähendamisele transpordi, põllumajanduse, jäätmekäitluse, tööstuslike protsesside ja väikesemahulise energiatootmise valdkonnas (sh energiatarbimine hoonetes).

Vaata veel

Taotlusvoor ettevõtete ressursiaudite rahastamiseks

Audit annab ettevõttele ülevaate, kuidas ressursse paremini ära kasutada ning on eelduseks investeeringutoetuse taotlemiseks.

Vaata veel

Taotlusvoor looduskaitse projektidele

Toetatakse poollooduslike koosluste taastamist ja nende hooldamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimist, rajamist ning töövahendite ja kariloomade soetamist.

Vaata veel

LIFE programm keskkonna- ja kliimaprojektide toetuseks

Järgmisel kolmel aastal toetatakse Euroopa Liidu keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmiseks vajalikke projekte 1,65 miljardi euroga.

Vaata veel

Gaasibusside kasutuselevõtu toetuse taotlusvoor

Toetust antakse projektidele, mille raames avaliku liiniveo kohustuste täitmisel võetakse kasutusele biometaani tarbivad gaasibussid.

Vaata veel

Veemajandustaristu arendamise taotlusvoor

Toetuse andmise eesmärk on tagada enam kui 2000 inimest teenindavates veevärkides kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee kogumine ja puhastamine.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Uudised

Kuidas meid leida