• 05. september 2008 | 00:00

  Kokku esitati SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele 5 taotlust kogumaksumusega ligi 150 miljonit krooni. Sellest ÜFi toetust taotletakse projektide elluviimiseks ligi 135 miljoni krooni ulatuses. Toetuse saajad rahastavad ise projekte ligi 15 miljoni krooni eest.

  KIK kui selle meetme rakendusüksus menetleb laekunud taotlusi ning langetab otsused toetuse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta hiljemalt 60 kalendripäeva jooksul.

  Meetme „Jäätmekäitluse arendamine“ projektide rahastamise toetamiseks on perioodil 2007-2013 kavandatud EL ÜFist 2,8 miljardit krooni.

 • 06. august 2008 | 00:00

  Kokku esitati SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele 34 taotlust kogumaksumusega ligi 6,7 miljardit krooni. Sellest ÜFi toetust taotletakse projektide elluviimiseks ligi 5 miljardi krooni ulatuses. Toetuse saajad rahastavad ise projekte 1,7 miljardi krooni eest.

 • 28. juuli 2008 | 00:00

  Käesolevas taotlusvoorus rahastatakse projekte bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse taastamise valdkonnas kokku 4 miljoni krooni ulatuses. Rahastusotsused tehakse orienteeruvalt augusti keskel.

  Aastatel 2004 - 2006 toetas Euroopa Liit keskkonnameetmest projekte kokku 150 miljoni krooniga.
  Käimasolevat taotlusvooru rahastatakse abimeetme katkestatud või lõppenud ja odavnenud projektide arvelt ning seda vaid 2008. aasta lõpuni.

 • 23. juuli 2008 | 00:00

  Keskkonnaprogrammi üksuse juhi Heiko Põdersalu sõnul esitati kõige rohkem taotlusi keskkonnateadlikkuse (157 tk), veemajanduse (88 tk) ja looduskaitse (63 tk) programmi.

  Maakondadest laekus enim taotlusi Tartu maakonnast (58 tk), järgnesid Harju maakond (41 tk) ja Lääne-Viru maakond (36 tk). Kõige vähem laekus taotlusi Põlva maakonnast (7 tk).

  KIKi ülesanne on kontrollida taotluste vastavust KIKi nõukogu poolt kehtestatud finantseerimise korrale ja selle lisadele. Seejärel edastatakse nõuetele vastavad taotlused Keskkonnaministeeriumile sisuliseks hindamiseks.

 • 09. juuli 2008 | 00:00

  Taotlusvooru rahastatakse EL abiperioodi 2004-2006 raames katkestatud või lõppenud ja odavnenud projektide arvelt kasutamata jäänud vahenditest. Taotlusvoor on varasematest lühemate tähtaegadega, kuna abivahendeid saab kasutada veel vaid 2008. aasta lõpuni.

 • 20. juuni 2008 | 00:00

  Rahastatud projektide täielik nimekiri on üleval KIKi koduleheküljel hiljemalt 25. juuni õhtuks.

  KIKi keskkonnaprogrammist toetatakse veemajanduse, jäätmekäitluse, keskkonnakorralduse, looduskaitse, metsanduse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse valdkondade projekte.

  Kokku jagab nõukogu toetusi keskkonnaprogrammist kolm korda aastas. 2008. aasta III vooru taotluste esitamise tähtaeg on 15. juuli 2008.

 • 13. juuni 2008 | 00:00

  KIKile esitatavad taotlused peavad vastama Keskkonnatasude seadusele, keskkonnaministri 17. veebruari 2006.a. määrusele nr 13, (muudetud määrusega 26. juuli 2006 nr 55) ning KIKi finantseerimise korrale.

  Kõik maakonnas teostavate projektide rahastamise taotlused tuleb esitada KIKi maakondlikku esindusse nimetatud kuupäevaks. Kui projekt viiakse läbi kahes või mitmes maakonnas, tuleb esitada taotlus taotleja asukohajärgsele KIKi maakondlikule esindusele.

 • 10. juuni 2008 | 00:00

  Toetust antakse:

  * riigi jäätmekava 2008–2013 lisas 4 nimetatud keskkonnanõuetele mittevastava prügila korrastamiseks, mille kohta keskkonnateenistus on teinud sulgemise otsuse.

  Toetust võivad taotleda:

  * kohaliku omavalitsuse üksused;
  * prügila sulgemise kohustusega juriidilised isikud.

  Meetme tingimused on kinnitatud Keskkonnaministri 13. märtsi 2008. a määrusega nr 9.

 • 09. juuni 2008 | 20:08

  Aasta Sipelgad 2008 on Rapla ja Kehtna vallavalitsused

  2008. aastal nimetas KIK Aasta Sipelgaks Rapla ja Kehtna vallavalitsused. Tänu vallavalitsuste ühisele projektile said kahe valla elanikud moodsa vee- ja kanalisatsioonisüsteemi. Projekti rahastati Euroopa Ühtekuuluvusfondi vahenditega ning võidu tõi Rapla ja Kehtna veerajatiste projektile järjekindlus ja hea valdade omavaheline koostöö.

  Lisaks neile pidas KIK õunapuuistikuga silmas järgmisi koostööpartnereid:

  • Rõngu lasteaed Pihlakobar
  • Eesti Metsaselts
  • Põltsamaa vallavalitsus
  • Räpina aianduskool
  • Eesti maaülikooli metsanduse- ja maaehitusinstituut
  • Ida-Eesti jäätmehoolduskeskus
  • Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA
  • Võrumaa keskkonnateenistus
  • Kihnu vallavalitsus
  • Balti Keskkonnafoorum MTÜ
 • 15. mai 2008 | 00:00

  Selle aasta võidutöö tulemusena said kahe Eesti valla elanikud endale kaasaegse vee- ja kanalisatsioonisüsteemi.Võiduprojekt paistis silma hea koostöö poolest erinevate partnerite vahel.

  KIKi juhataja Kalev Auna kinnitusel oli sel aastal valikut teha väga keeruline, võitja valiti tosina nominendi hulgast. Tema sõnul on järjest enam projekte, mille puhul tuleb öelda vaid kiidusõnu. Võidu tõi Rapla ja Kehtna veerajatiste projektile järjekindlus ja hea omavaheline koostöö. „ Raha meil täna juba jagub, ilma tahte ja koostööta aga head asjad ei sünni,“ kinnitas Kalev Aun.