• 30. juuli 2007 | 00:00

  Keskkonnaprogrammi ja ERF üksuse juhi Heiko Põdersalu sõnul oli enim taotlusi esitatud keskkonnateadlikkuse programmi (145 tk). Selle programmi raames jagatakse toetust projektidele, mis tõstavad inimeste keskkonnateadlikkust ja õpetavad käituma ja tarbima ümbritsevat keskkonnasõbralikult ning säästlikult, sõnas Põdersalu.

  Enim taotlusi laekus KIKile Tartu maakonnast (66 tk), Harju maakonnast (44 tk), järgnesid Ida-Viru maakond (37 tk) ja Viljandi maakond (34 tk).

 • 11. juuli 2007 | 00:00

  õukogu otsusel saavad keskkonnaprogrammi 2007. aasta II vooru 457 taotlust kokku ligi 215,8 miljonit krooni. Kokku esitati II taotlusvooru 664 taotlust, mille maht oli enam kui 547 miljonit krooni. Keskkonnaprogrammi raames jaotatakse keskkonnatasude seaduse alusel riigieelarvesse laekunud summasid.

  Suuremad toetussummad läksid jätkuvalt veekaitse (87,7 miljonit krooni) ja jäätmekäitluse (34,6 miljonit krooni) valdkonda.

 • 15. juuni 2007 | 00:00

  KIKile esitatavad taotlused peavad vastama Keskkonnatasude seadusele, keskkonnaministri 17. veebruari 2006.a. määrusele nr 13, (muudetud määrusega 26. juuli 2006 nr 55) ning KIKi finantseerimise korrale.

  Kõik maakonnas teostavate projektide rahastamise taotlused tuleb esitada KIKi maakondlikku esindusse nimetatud kuupäevaks. Kui projekt viiakse läbi kahes või mitmes maakonnas, tuleb esitada taotlus taotleja asukohajärgsele KIKi maakondlikule esindusele.

 • 09. juuni 2007 | 20:07

  Aasta Sipelgas 2007 on Tartu keskkonnahariduse keskus

  2007. aastal sai Aasta Sipelgaks Tartu keskkonnahariduse keskus keskkonnaharidust ja õuesõpet edendavate tegevustega, mis olid olulised nii maakondlikul kui ka riiklikul tasandil.

  Toonaseks oli keskus tegutsenud KIKi keskkonnateadlikkuse programmi maakondliku koostööpartnerina pea neli aastat. Programmi käigus tutvustas keskus pidevalt Tartumaal keskkonnateadlikkust ning korraldas keskkonnateadlikkuse koolitusi.

  Veel pidas KIK tänukellaga meeles järgmisi koostööpartnereid:

  • Kehtna vallavalitsus
  • Järvamaa keskkonnateenistus
  • MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing
  • AS Valga Vesi
  • Riikliku looduskaitsekeskuse Hiiu-Lääne regioon
  • Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
  • Elva linnavalitsus
  • Tallina Nõmme noortemaja
  • Looduskaitseühing Kotkas
  • Eesti Metsatööstuse Liit
  • Weerec AS
 • 29. mai 2007 | 00:00

  Kahe omavalitsuse ühisprojektina ehitati ja rekonstrueeriti kokku 10 kilomeetrit veetorustikke ja 24 kilomeetrit reoveetorustikke koos pumplatega. Kehtnasse rajati uus joogiveepuhasti ja reoveepuhasti. Raplas renoveeriti olemasoleva reoveepuhasti mudatöötlus, kuhu paigaldati ka uus mudapress. Jääkmuda transpordiks hangiti multiliftauto, mis teenindab nii Rapla kui ka Kehtna reoveepuhastit.

 • 09. mai 2007 | 00:00

  Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhataja Kalev Auna sõnul on KIKi vahendusel meie looduse kaitsmiseks ja taastamiseks tehtavad investeeringud aasta-aastalt suurenenud.

  “Möödunud aastal ületas KIKi eelarve esmakordselt miljardi krooni piiri. See on märk nii riigi jõukuse kasvust kui paremini korraldatud seadusandlusest. Ühtlasi näitab antud piirjoone ületamine KIKi kasvanud võimekust efektiivselt jaotada Eesti riigi eelarvest ning Euroopa Liidu fondidest saadavaid summasid,” märkis Aun.

 • 09. mai 2007 | 00:00

  KIKi juhataja Kalev Auna kinnitusel on Tartu Keskkonnahariduse Keskus teostanud mitmeid nii maakondlikul kui riiklikul tasandil olulisi keskkonnaharidust ja õuesõpet edendavaid tegevusi.

  “Tartu Keskkonnahariduse Keskus on tegutsenud KIKi keskkonnateadlikkuse programmi maakondliku koostööpartnerina pea neli aastat. Selle ajaga on tartlased saanud silmapaistvaks eeskujuks Eesti keskkonnaharidusmaastikul,” ütles Aun.

  Tartu Keskkonnahariduse Keskuse koordinaator Külli Kalamees-Pani sõnul on Aasta Siplega auhind tartlastele suureks tunnustuseks.

 • 02. aprill 2007 | 00:00

  Keskkonnaprogrammi juhi Heiko Põdersalu sõnul oli II vooru taotluste maht ettearvatav.

  “Jätkuvalt laekus kõige rohkem projektitaotlusi keskkonnateadlikkuse, looduskaitse ja veekaitse valdkonda. Kõige vähem esitati taotlusi keskkonnakorralduse ning jahinduse alamprogrammi valdkonna projektidele,” ütles Põdersalu.

  Enim taotlusi laekus KIKile Harju maakonnast (69), Tartu maakonnast (58), järgnesid Ida-Viru maakond (49) ja Pärnu maakond (46). Kõige vähem laekus taotlusi Põlva maakonnast (15).

 • 01. märts 2007 | 00:00

  Tänavusest I taotlusvoorust läksid suuremad toetussummad veekaitse (83,5 miljonit krooni) programmile. Üks suuremaid rahaeraldusi oli Juuru Vallavalitsuse projektile „Juuru aleviku kanalisatsiooni rekonstrueerimine” summas 10,4 miljonit krooni. Jäätmekäitluse (77,9 miljonit krooni) programmi suurim rahaeraldus oli AS Ökosil projektile „Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla keskkonnakaitseline saneerimine” summas 32,2 miljonit krooni.

 • 31. oktoober 2006 | 00:00

  KIKi nõukogu otsustas 27.10.2006 koosolekul keskkonnaprogrammi III vooru taotluste rahastamise. Kokku toetati 285 projektitaotlust summas 133 561 603 krooni.