• 09. mai 2007 | 00:00

  Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhataja Kalev Auna sõnul on KIKi vahendusel meie looduse kaitsmiseks ja taastamiseks tehtavad investeeringud aasta-aastalt suurenenud.

  “Möödunud aastal ületas KIKi eelarve esmakordselt miljardi krooni piiri. See on märk nii riigi jõukuse kasvust kui paremini korraldatud seadusandlusest. Ühtlasi näitab antud piirjoone ületamine KIKi kasvanud võimekust efektiivselt jaotada Eesti riigi eelarvest ning Euroopa Liidu fondidest saadavaid summasid,” märkis Aun.

 • 09. mai 2007 | 00:00

  KIKi juhataja Kalev Auna kinnitusel on Tartu Keskkonnahariduse Keskus teostanud mitmeid nii maakondlikul kui riiklikul tasandil olulisi keskkonnaharidust ja õuesõpet edendavaid tegevusi.

  “Tartu Keskkonnahariduse Keskus on tegutsenud KIKi keskkonnateadlikkuse programmi maakondliku koostööpartnerina pea neli aastat. Selle ajaga on tartlased saanud silmapaistvaks eeskujuks Eesti keskkonnaharidusmaastikul,” ütles Aun.

  Tartu Keskkonnahariduse Keskuse koordinaator Külli Kalamees-Pani sõnul on Aasta Siplega auhind tartlastele suureks tunnustuseks.

 • 02. aprill 2007 | 00:00

  Keskkonnaprogrammi juhi Heiko Põdersalu sõnul oli II vooru taotluste maht ettearvatav.

  “Jätkuvalt laekus kõige rohkem projektitaotlusi keskkonnateadlikkuse, looduskaitse ja veekaitse valdkonda. Kõige vähem esitati taotlusi keskkonnakorralduse ning jahinduse alamprogrammi valdkonna projektidele,” ütles Põdersalu.

  Enim taotlusi laekus KIKile Harju maakonnast (69), Tartu maakonnast (58), järgnesid Ida-Viru maakond (49) ja Pärnu maakond (46). Kõige vähem laekus taotlusi Põlva maakonnast (15).

 • 01. märts 2007 | 00:00

  Tänavusest I taotlusvoorust läksid suuremad toetussummad veekaitse (83,5 miljonit krooni) programmile. Üks suuremaid rahaeraldusi oli Juuru Vallavalitsuse projektile „Juuru aleviku kanalisatsiooni rekonstrueerimine” summas 10,4 miljonit krooni. Jäätmekäitluse (77,9 miljonit krooni) programmi suurim rahaeraldus oli AS Ökosil projektile „Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla keskkonnakaitseline saneerimine” summas 32,2 miljonit krooni.

 • 31. oktoober 2006 | 00:00

  KIKi nõukogu otsustas 27.10.2006 koosolekul keskkonnaprogrammi III vooru taotluste rahastamise. Kokku toetati 285 projektitaotlust summas 133 561 603 krooni.

 • 13. oktoober 2006 | 00:00

   

  KIKile esitatavad taotlused peavad vastama Keskkonnatasude seadusele, keskkonnaministri 17. veebruari 2006.a. määrusele nr 13, (muudetud määrusega 26. juuli 2006 nr 55) ning KIKi finantseerimise korrale. Kõik maakonnas teostatavate projektide rahastamisega seotud taotlused tuleb esitada KIKi maakondlikku esindusse nimetatud kuupäevaks. Üleriigiliste projektide rahastamisega seotud taotlused tuleb esitada KIKi Tallinna kontorisse samaks kuupäevaks. KIK palub taotlejatel kasutada ettenähtud KIKi taotluse vormi.

   

 • 04. august 2006 | 00:00

  Kokku rahastatakse taotlusvooru tulemusel 22 keskkonnaprojekti kogusummas 44,2 miljonit krooni, millest 37,1 miljonit krooni kaetakse ERDFi vahenditega ning 7,1 miljonit krooni Eesti riigieelarvelist päritolu keskkonnatasudega.

 • 04. juuli 2006 | 00:00

  KIKi nõukogu otsustas oma 28. juunil toimunud koosolekul keskkonnaprogrammi II vooru rahastuse. Kokku rahastati 480 projektitaotlust summas 206,1 mln krooni. Sel korral läksid suuremad rahad veekaitse (76,6 mln kr), jäätmekäitluse (43,3 mln kr) ja looduskaitse (35,7 mln kr) programmidele.

  KIKi keskkonnaprogrammist toetatakse veekaitse, jäätmemajanduse, keskkonnakorralduse, looduskaitse, metsanduse, kalavarude ja keskkonnateadlikkuse valdkondade projekte.

 • 06. mai 2006 | 00:00

  Voorus jagatakse ERDF toetusi kokku summas 50 miljonit krooni. Lisaks peavad taotlejad ise panema projektide elluviimisse omafinantseeringuna 25 - 65 %.

  ERDF keskkonnameetme raames rahastatakse projekte veekaitse ja –kasutuse, taastuvenergeetika, jäätmekäitluse ning bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse taastamise valdkonnas.

 • 06. märts 2006 | 00:00

  Järgmine taotluste esitamise tähtaeg on 15. märts. Maakondades teostatavate keskkonnaprojektide taotlused tuleb esitada KIK maakondlikesse esindustesse, üleriiklike projektide taotlused jätkuvalt KIK Tallinna büroosse.

  KIK nõukogu otsustas toetada keskkonnaprogrammi I taotlusvoorus 612 projekti kogumahus 216 693 918 krooni. Projektide lõikes jaotusid rahaeraldused järgmiselt: