• 20. aprill 2018 | 14:32

  Rahandusministeeriumi auditeeriv asutus on saatnud KIKile alloleva info seoses struktuurivahenditest rahastatavate hangetega. Need ei pruugi olla lõplikud, st kõrgeimate kohtute otsuste või Euroopa Kohtu otsustega kinnitatud seisukohad. Palume nende asjaoludega siiski mõistlikult arvestada. Kui soovitakse hangetes kehtestada alltooduga vastuolus olevaid tingimusi, siis tasuks läbi mõelda, kas need tingimused on ikka vajalikud ja nende kehtestamine põhjendatud. Samad põhimõtted rakenduvad ka siseriiklike vahendite jagamisel. 

 • 18. aprill 2018 | 16:19

  Keskkonnaministri poolt kooskõlastusringile saadetud eelnõu järgi saab toetust küsida kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni rajamiseks elamust kuni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktini. Lisaks toetatakse reovee kogumise mahutite rajamist ja ümberehitamist piirkondades, kus puudub ühiskanalisatsioon ja kuhu seda ei planeerita lähima viie aasta jooksul rajada. Toetusteks on kokku ligikaudu 10 miljonit eurot. Toetust saab taotleda KIKist ning taotlusvooru avamisest antakse teada nii üleriigilises meedias kui ka KIKi kodulehel.

 • 18. aprill 2018 | 12:25

  Keskkonnaministeerium avas LIFE programmi taotlusvooru keskkonna ja kliimaprojektide toetamiseks. Taotleda võivad kõik EL registreeritud juriidilised isikud: ülikoolid, MTÜd, ettevõtted ja riigiasutused. Oluline on, et projekt aitaks kaasa EL keskkonnadirektiivide täitmisele ja eesmärkide saavutamisele. Vooru infopäevad toimuvad 2. mail Tallinnas ja 3. mail Tartus.

 • 18. aprill 2018 | 09:24

  Olete oodatud kolmapäeval, 2. mail kell 12.30 Energia avastuskeskusesse (Põhja pst 29, Tallinn) uuringu „Kulutõhusaimate meetmete leidmiseks kliimapoliitika ja jagatud kohustuse määruse eesmärkide saavutamiseks Eestis“ tutvustusele.

 • 17. aprill 2018 | 16:46

  Selle aasta maist on kõikidel mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtetel võimalik saada riigilt toetust energia- ja ressursitõhususe suurendamiseks. Algava vooru eelarve on 35 miljonit eurot. Tänasest algavad üle Eesti ka toetust ja selle taotlemist tutvustavad infoseminarid.

 • 09. aprill 2018 | 15:20

  KIKi korraldatavale ressursisäästu konkursile Negavatt valis hindamiskomisjon välja 7 finalisti, kes jätkavad võistlemist ideede elluviimiseks mõeldud 10 000 euro nimel.

 • 03. aprill 2018 | 16:45

  KIKi korraldatud taotlusvooru lõpptähtaeg oli 29. märts ning viimasel päeval esitas taotluse kaheksa ettevõtet. Esimene taotlusvoor oli avatud eelmise aasta veebruarist ning tänaseks on rahastusotsuse saanud kümme projekti. Enamus taotlejaid tegutseb puidusektoris, kuid esindatud olid ka toiduainetööstus ning mineraalsete toorainete käitlejad. Toetust soovitakse 9,3 miljoni euro ulatuses, millele ettevõtted on omaltpoolt valmis lisama 14,8 miljonit eurot.

 • 23. märts 2018 | 10:38

  KIKile laekus tähtajaks kuus taotlust vooluveekogude tervendamise projektide rahastamiseks. Kokku küsitakse toetust 2 052 484 eurot ning projektide kogumaksumus on 2 491 158 eurot.

 • 16. märts 2018 | 11:41

  KIKi nõukogu otsustas toetada riigi kohustuste täitmiseks olulisi keskkonnaprojekte kokku 9 175 920 euroga. Suurima toetussumma saab metsanduse programm, kust seitsmele projektile eraldati üle 3 miljoni euro.

 • 12. märts 2018 | 16:52

  14.-15. märtsil astuvad Tallinnas Linnade ja valdade päevadel üles KIKi esindajad. Räägitakse pea kõigist KIKi kaudu toetatavatest valdkondadest alates soojusmajandusest kuni keskkonnahariduseni. Samuti tutvustatakse esmakordselt eraisikutele suunatud toetusmeedet vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks. Kes kohale tulla ei saa, saab ettekandeid lugeda meie veebist.