• 21. jaanuar 2021 | 14:23

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab 14 katlamaja ja 35 soojustorustiku ehituse projekti. Lisaks rajatakse toetuse abiga uued kaugkütte piirkonnad Rannusse ja Mellistele. Nende projektide elluviimisel suureneb kaugküttesüsteemides efektiivse energia tootmise võimsus 27 MW ning väheneb kasvuhoonegaaside õhku paiskamine aastas 8300 tonni CO2 ekvivalendi võrra.

 • 14. jaanuar 2021 | 16:16

  KIK julgustab Eesti ettevõtteid taotlema Euroopa Liidu Innovatsioonifondilt toetusi, mis on mõeldud uuenduslike madala süsinikusisaldusega tehnoloogiate arendamiseks ja kasutuselevõtuks. Nõu ja abi taotlusvoorudes osalemiseks annavad KIKi spetsialistid.

 • 13. jaanuar 2021 | 15:02

  Keskkonnaprogrammi taotlusvoorus saavad korteriühistud atmosfääriõhu kaitse valdkonna alt küsida toetust biomassil või fossiilsel kütusel (va maagaas) töötava kütteseadme või otsest elekterkütet kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega. Samuti elamu ühendamiseks kaugküttevõrguga. Seda kõike siis, kui elamu on ehitatud enne 2010. aasta 1. jaanuari.

 • 11. jaanuar 2021 | 13:30

  Head, haridusasutused!

  Keskkonnaprogrammi taotlusvoorust saavad sel aastal haridusasutused toetust taotleda:

 • 11. jaanuar 2021 | 10:44

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas 11. jaanuaril riiklikest vahenditest toetatava keskkonnaprojektide taotlusvooru, kuhu on projekte oodatud esitama nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad, ülikoolid, haridusasutused, korteriühistud kui ka füüsilisest isikust ettevõtjad. Vooru eelarve on 11 828 000 eurot ning taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2021.

 • 04. jaanuar 2021 | 10:51

  Avasime 2021. aasta keskkonnaprogrammi taotlusvooru 11. jaanuaril. Taotlusi saab esitada kuni 1. märtsini 2021.

  Taotlusvoru infopäev toimub 20. ja 21. jaanuaril veebi teel. Rohkem infot leiab siit.

  Taotlusvoorust saab toetust kaheksas valdkonnas konkreetsetele tegevustele, mille kohta leiab infot järgnevatelt linkidelt: 

 • 21. detsember 2020 | 09:56

  Aitäh, et oled meiega koos homset hoidnud. Soovime Sulle ilusaid pühadehetki ja teguderohket uut aastat!

 • 19. detsember 2020 | 10:51

  Raadi vanal lennuväljal on viimase nädalaga ära tehtud suur töö ning nüüdseks on rehvidest kogu plats puhas. Raadil oli kokku 13 135 tonni rehve, mis Ragn-Sellsi eestvedamisel on kuue kuu jooksul kõik purustatud, ära veetud ja taaskasutusse suunatud.

 • 15. detsember 2020 | 12:46

  KIK lõpetas elektriliste sõidukite ostutoetuse taotluste vastuvõtu seoses suure huvi ja eelarve täitumisega. Taotlusvoor avati täna, 15. detsembril kell 9 ja suleti kell 9.30. Toetust küsitakse kokku 870 000 eurot ning seda soovitakse saada enam kui 170 elektrilise sõiduki soetamiseks. Taotlejate seas olid ettevõtted ja eraisikud peaaegu pooleks (57 ja 48).

 • 14. detsember 2020 | 13:30

  Homme, 15. detsembril kell 9 algab Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu taas E-toetuse keskkonnas elektriliste sõidukite ostutoetuseks taotluste esitamine ning kestab kuni eelarve täitumiseni.