• 13. veebruar 2018 | 13:53

  Kuni 25. veebruarini ootab KIKi konkurss Negavatt keskkonnasäästlike ideid, mis aitaksid järgmised 100 aastat hoida Eestit veel puhtama, parema ja säästlikumana. Idee elluviimiseks on võimalus võita kuni 10 000 eurot.

 • 09. veebruar 2018 | 10:25

  Sinu ülesandeks on KIKi personalistrateegia elluviimine. Koostöös juhtidega vastutad personalivaldkonna protsesside ja protseduuride kaasajastamise eest lähtudes organisatsiooni eesmärkidest. Vastutad uute töötajate värbamise eest, arendad organisatsiooni motivatsioonisüsteemi, tegeled tööõiguslike küsimuste ja personalidokumentidega, toetad juhte personaliküsimuste lahendamisel ning korraldad töötajate koolitus- ja arendustegevusi.

 • 01. veebruar 2018 | 17:31

  KIK avab keskkonnaprogrammi 2018. aasta esimese taotlusvooru, mille mahuks kinnitati 14,7 miljonit eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 5. märts ning taotlemine käib läbi andmesüsteemi KIKAS.

 • 31. jaanuar 2018 | 10:13

  KIK koos Maaülikooliga korraldas 24. jaanuaril 2018 kodumaiste keskkonnasõbralike taastuvkütuste tutvustamise raames infopäeva "Rohegaas 2018". Üritusel osales ligi 100 valdkonnaga seotud inimest.

 • 26. jaanuar 2018 | 09:20

  KIKi nõukogu otsusega avatakse keskkonnaprogrammi selle aasta esimene taotlusvoor veebruari alguses. Taotluste esitamiseks on aega vähemalt üks kuu ning taotluste esitamise tähtaeg on 5. märts 2018. Vooru eelarve on 14,7 miljonit eurot.

 • 24. jaanuar 2018 | 10:23

  KIK otsustas toetada MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus projekti Pärnu gaasibusside üleviimiseks biometaanile 673 884 euroga. Toetus eraldatakse täiendavate kulude katmiseks seoses biometaani kasutuselevõtuga ning raha selleks tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

 • 22. jaanuar 2018 | 15:53

  KIK korraldab viiendat aastat ressursisäästu konkurssi Negavatt, mis ootab taas nutikaid ideid. Neist parimad tehakse kuni 10 000 euro eest teoks. Ideede esitamise tähtaeg on 25. veebruar 2018. Idee puhul võib tegu olla nii toote kui ka teenusega, mis aitab säästa ressursse või tõsta teadlikkust. Seda nii kodus, koolis, linnakeskkonnas või kogu maailmas.

 • 19. jaanuar 2018 | 14:31

  Keskkonnaministri otsusega suurendati tööstusettevõtete ressursitõhususe tõstmiseks mõeldud toetusraha 35 miljoni euroni ning pikendati vooru taotluste vastuvõttu kuni märtsi lõpuni.

 • 15. jaanuar 2018 | 13:58

  24. jaanuaril toimub Tartus teabepäev "Biometaan transpordikütusena", kus sõna saavad nii riigi esindajad kui ka ettevõtjad, kelle koostöös on tänaseks käivitunud nii biometaani tootmine, jaotamine kui ka tarbimine transpordikütusena.

 • 03. jaanuar 2018 | 14:18

  KIK toetab ettevõtete ressursitõhususe toetusmeetmest Tarmeko Spooni vineeri tootmisliini uuendamist 2 miljoni euroga ning AS Klaasimeistri klaasikarastusahju soetamist ligi 493 tuhande euroga.