• 21. september 2021 | 11:53

  Alates järgmisest nädalast kuni 17. oktoobrini viime taas läbi KIKi kliendiuuringu. Uuringufirma Kantar Emor saadab alates 27. septembrist kõikidele KIKi klientidele, kes on ajavahemikul juuni 2019 - juuni 2021 KIKist toetust või keskkonnalaenu taotlenud palve uuringus osaleda. Uuring on mõeldud ka neile, kes on saanud oma taotlusele eitava vastuse. 

  Küsitlusega selgitame välja meie toetuse taotlejate ja saajate rahulolu KIKi koostöösuhete erinevate aspektidega. Tulemusi kasutatame oma protsesside tõhustamiseks ning sisendina planeeritavatesse toetusmeetmetesse ja teenustesse.

 • 21. september 2021 | 11:31

  Augustis esitati meile viis taotlust kogusummas 1,36 miljonit eurot, millest taotletatav toetuste summa moodustas 962 259 eurot. Rahastasime viite projekti kogusummas 288 570 eurot, millest toetuste summa moodustas 244 034 eurot. Suve viimasel kuul valmis KIKi toel Eestimaal 228 projekti kogusummas 5 miljonit eurot.

 • 16. september 2021 | 17:11

  Kõik huvilised saavad kaasa rääkida „Aasta keskkonnasõbralik ettevõte“ konkursi rahva lemmiku valimisel. Hääletada saab 3.

 • 13. september 2021 | 13:29

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab 400 000 euroga Tartumaa, Pärnumaa, Läänemaa, Lääne-Viru ja Võrumaa omavalitsuste liitude ning Keila, Narva, Pärnu, Rakvere ja Jõgeva omavalitsuste energia- ja kliimakavade koostamist. Kavad peavad valmis olema 2022. aasta lõpuks.

 • 13. september 2021 | 11:42

  Eesti ja Läti ühine meretuulepargi projekt ELWIND jõudis olulise arenguni – lõppes hange, mille eesmärk on välja selgitada tuulepargi ehituseks sobiv asukoht.

  Ühise hanke eesmärk oli leida partner, kes viib läbi tuulepargi arendamiseks sobivate avamerealade teostatavusuuringu. Tulemused peaksid selguma käesoleva aasta lõpuks ning uuringust lähtudes saab tuleval aastal langetada otsuse, millisesse Läänemere piirkonda tuulepark rajatakse.

 • 01. september 2021 | 12:38

  Alates 1. septembrist saavad kohalikud omavalitsused küsida Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust biojäätmete konteinerite ja kompostrite ostuks. Taotlusvooru eelarve on 1,455 miljonit eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni 1. novembrini 2021.

 • 26. august 2021 | 11:14

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) võtab veel kuni 30. septembrini vastu taotlusi jäätmete ringlussevõtu ettevalmistamiseks ja jäätmete ringlussevõtuks. Taotlema oodatakse juriidilisi isikuid, kohalikke omavalitsusi ja nende asutusi. Vooru eelarve on 3 083 993 eurot.

 • 26. august 2021 | 09:20

  Hetkel on avatud kolm erinevat jäätmete toetust: 

 • 24. august 2021 | 14:56

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab kahe miljoni euroga Pärnu, Haapsalu, Keila, Paide, Kuressaare ja Sindi linna ehituslikke tegevusi, et aidata neil vähendada üleujutuste mõjusid. Toetust said piirkonnad, kus üleujutused on korduvad või nende laastav mõju on olnud suurem kui mujal Eestis. Kõik projektid valmivad hiljemalt 2023. aasta lõpuks.

 • 24. august 2021 | 09:58

  Kohalikel omavalitsustel avaneb peagi järjekordne võimalus taotleda toetust oma elanikele biojäätmekonteinerite ja kodukompostrite ostuks.

  „Peame biojäätmete eraldi kogumisega jõudsamalt edasi minema,“ nentis keskkonnaminister Tõnis Mölder. „Biojäätmed moodustavad praegu paraku ligi kolmandiku segaolmejäätmetest. Üks põhjus on, et inimestel napib võimalusi biojäätmeid oma kodu juures eraldi ära anda või pole neil piisavalt teadmisi, kuidas neid kodus kompostida. Selle olukorra parandamise võti on omavalitsuste käes.“