• 07. november 2018 | 15:53

  Taastuvkütus biometaan ehk rohegaas on kiire ja keskkonnasõbralik alternatiiv teel tulevikukütuste poole. Kas rohegaas jääb vaid üleminekuetapiks – seda praegu ei tea. Küll aga on Eestis alustatud biometaani tootmist, pidevalt lisandub gaasitanklaid ning järgmisel aastal on oluliselt laienemas gaasiautode mudelivalik.

 • 07. november 2018 | 11:04

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab kolmandast biometaani tanklate taotlusvoorust kaheksa uue biometaani tankimisvõimekusega tankla rajamist kokku 1,08 miljoni euroga. 

 • 01. november 2018 | 12:19

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) pikendab videokonkursi mini Negavatt tähtaega 11. novembrini. Konkursile oodatakse I-VI klasside koolinoorte klippe, mis pakuvad lahendusi erinevatele keskkonnaprobleemidele. Parimatele on auhinnaks reisiraha mõne Eesti muuseumi, õppekeskuse, ettevõtte külastuseks või loodusmatka läbiviimiseks.

 • 01. november 2018 | 10:32

  Keskkonnaministeerium kuulutas välja konkursid aasta kõige keskkonnasõbralikema teo ja ettevõtte leidmiseks. Kandidaate saavad esitada kõik soovijad novembrikuu vältel keskkonnatunnustuste kodulehekülje kaudu. Võitjad selguvad rahva- ja žüriihääletuse tulemusel.

 • 26. oktoober 2018 | 11:10

  Täna, 26. oktoobril kell 13 avatakse Jõgevamaal Mustvee vallas uuendatud Tiheda lasteaed. Tegemist on ühe esimese lasteaiaga, kes sai KIKilt toetust lasteaiahoone energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamiseks ning nüüd oma tööd lõpetas.

 • 22. oktoober 2018 | 15:03

  Riik on Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu ja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendusel alates 2015. aasta kevadest toetanud enam kui 54,7 miljoni euroga veemajanduse taristu arendamist. Selle aasta sügisel muutusid taotlusvooru toetuse andmise tingimused, et veelgi enam inimesi saaks kvaliteedile vastava joogivee ning reovee kogumine ja puhastamine vastaks nõuetele.

 • 22. oktoober 2018 | 10:09

  Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnateemaline videokonkurss mini Negavatt kutsub I-VI klasside koolinoori koolivaheajal üles filmima mõnda murekohta keskkonnas ja sellele lahendust pakkuma. Konkursi võitjad saavad kuni 700 euro ulatuses reisiraha mõne Eesti muuseumi, õppekeskuse, ettevõtte külastuseks või loodusmatka läbiviimiseks.

 • 16. oktoober 2018 | 10:57

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas rahastada jäätmete ringlussevõtu toetamise taotlusvoorust üheksa jäätmejaama rajamist 1,23 miljoni euroga. Toetust eraldatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 • 15. oktoober 2018 | 09:50

  Prügi maas, seadmed tarbetult vooluvõrgus või liiga palju plastikust pakendeid? Liigselt tänavatel autosid, tuled põlevad tühjas ruumis, kraanist jookseb niisama vett või toimub lihtsalt liigne tarbimine? Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kutsub I-VI klasside koolinoori võtma osa keskkonnateemalisest videokonkursist mini Negavatt.

 • 10. oktoober 2018 | 14:10

  Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu kuulutab välja konkursi juhatuse liikme leidmiseks. Juhatuse liige on eestvedaja, kes tagab läbi tööprotsesside ja inimeste juhtimise sihtasutuse põhikirjas ning arengukavas sõnastatud eesmärkide ja sihtasutusele pandud ülesannete täitmise.