Kalender

Ümarlaud: Alternatiivkütused Eestis - edusammud, tagasilöögid ning tulevikusuundumused

23. mai 2018 | 10:30
Eesti Mootorispordi Muuseum Tööstuse 3 Turba

Ootame Teid kolmapäeval, 23. mail kell 10.30 Eesti Mootorispordi Muuseumisse (MOMU) ümarlauale „Alternatiivkütused Eestis – edusammud, tagasilöögid ning tulevikusuundumused“.

On selge, et keskkonnasõbralike alternatiivkütuste roll ajas aina kasvab ning see tekitab nii tarbijate kui ka tootjate hulgas küsimusi. Mootorispordi muuseumis toimuval ümarlaual loodame saada vastuseid küsimustele: Millised on tulevikusuundumused Euroopa Liidus ning kuidas reageerib Eestis elluviidav poliitika sellele? Kuidas mõjutab autotootjaid ning tarbijaid kütuseturu killustumine? Millised on alternatiivkütuste tarbimise kogemused Eestis ning mida võiks riik ja ettevõtjad paremini teha?

Päevakava

  • 10.30-11.00     kogunemine ja tervituskohv
  • 11.00-11.10     avasõnad moderaatoritelt - Liisa Ruuder (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna peaspetsialist) ja Siim Meeliste (roheenergia visionäär)
  • 11.10-12.30     ettekanded ja paneeldiskussioon I - riigi ning erasektori vaade alternatiivkütuste poliitikale

Paneelis osalevad: Ando Leppiman (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler), Arno Sillat (Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu tegevjuht) ja Indrek Gailan (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja)

Kasvuhoonegaaside heitmete vähendamise teekaart peaks Euroopa Liidu viima aastaks 2050 madala süsinikusisaldusega majanduseni. Energeetika ja transport on siin tihedalt läbi põimunud ja seda mitte ainult kütuste ja sõidukite mõttes, vaid ka üldiselt liikumise ja uudsete lahenduste poolest, mille rakendamine ei saa käia ainult riigi või erasektori juhtimisel, vaid koostöös.

Mida toob 10% eesmärk aastaks 2020? Kuidas edeneb biometaani kasutuselevõtt ja mida tehakse alternatiivkütuste strateegia raames? Mis saab edasi kuni aastani 2030? 2050?
Milline on see meetmete tööriistakast, mis aitab eesmärgid saavutada? Kas on eraldi meetmeid vaja või piisabki ainult eesmärkide püstitamisest? Milliseid sõnumeid oleks vaja poliitikakujundajatele edastada?

  • 12.30-13.30     kerge lõuna
  • 13.30-15.00     ettekanded ja paneeldiskussioon II - praktikute kogemused

Paneelis osalevad: Sander Salmu (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja), Gert Rohtla (Auto 100 Škoda müügidirektor), Madis Lepp (Hansa Bussiliinide juhatuse liige) ja Bruno Kubja (Iv Pluss AS tegevjuht) ning Risto Ojassaare (ALD Automotive müügijuht).

Hiljuti tekitas segadust uudis, et VW Grupp ei müü enam Baltikumi gaasisõidukeid. See väike arusaamatus saab loodetavasti klaaritud, kuid juba elektromobiilsuse toetamise meede näitas, et tihti ei pruugi Eestisse jõuda sama sortiment alternatiivkütustel sõidukeid, mis on kättesaadavad mujal Euroopas.

Kas riik saaks kuidagi kaasa aidata, et hea valik sõidukeid jõuaks tarbijateni? Milliseid vähem või rohkem pehmeid meetmeid oleks vaja, et gaasisõidukid jõuaks äriklientideni? Kas soosiv aktsiisipoliitika on piisav või on vaja midagi veel?

  • 15.00–15.20    moderaatorite lõppsõnad

Päeva lõpus soovijatele ekskursioon muuseumis. 
 

Ümarlaual osalemiseks palume registreeruda SIIN kuni 20. maini 2018. Osalemine tasuta.
 

Ümarlauda organiseerivad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.