Kalender

Ümarlaud: Alternatiivkütused Eestis - edusammud, tagasilöögid ning tulevikusuundumused

23. mai 2018 | 10:30
Eesti Mootorispordi Muuseum Tööstuse 3 Turba

Kolmapäeval, 23. mail kell 10.30 toimus Eesti Mootorispordi Muuseumisse (MOMU) ümarlauad „Alternatiivkütused Eestis – edusammud, tagasilöögid ning tulevikusuundumused“.

On selge, et keskkonnasõbralike alternatiivkütuste roll ajas aina kasvab ning see tekitab nii tarbijate kui ka tootjate hulgas küsimusi. Mootorispordi muuseumis toimuval ümarlaual püüti leida vastuseid küsimustele: Millised on tulevikusuundumused Euroopa Liidus ning kuidas reageerib Eestis elluviidav poliitika sellele? Kuidas mõjutab autotootjaid ning tarbijaid kütuseturu killustumine? Millised on alternatiivkütuste tarbimise kogemused Eestis ning mida võiks riik ja ettevõtjad paremini teha?

Päevakava

  • 10.30-11.00     kogunemine ja tervituskohv
  • 11.00-11.10     avasõnad moderaatoritelt - Liisa Ruuder (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna peaspetsialist) ja Siim Meeliste (roheenergia visionäär)

Materjalid: 

Paneelis osalesid: Ando Leppiman (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler), Arno Sillat (Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu tegevjuht) ja Indrek Gailan (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja)

Kasvuhoonegaaside heitmete vähendamise teekaart peaks Euroopa Liidu viima aastaks 2050 madala süsinikusisaldusega majanduseni. Energeetika ja transport on siin tihedalt läbi põimunud ja seda mitte ainult kütuste ja sõidukite mõttes, vaid ka üldiselt liikumise ja uudsete lahenduste poolest, mille rakendamine ei saa käia ainult riigi või erasektori juhtimisel, vaid koostöös.

Mida toob 10% eesmärk aastaks 2020? Kuidas edeneb biometaani kasutuselevõtt ja mida tehakse alternatiivkütuste strateegia raames? Mis saab edasi kuni aastani 2030? 2050?
Milline on see meetmete tööriistakast, mis aitab eesmärgid saavutada? Kas on eraldi meetmeid vaja või piisabki ainult eesmärkide püstitamisest? Milliseid sõnumeid oleks vaja poliitikakujundajatele edastada?

  • 12.30-13.30     kerge lõuna
  • 13.30-15.00     ettekanded ja paneeldiskussioon II - praktikute kogemused

Paneelis osalesid: Sander Salmu (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja), Gert Rohtla (Auto 100 Škoda müügidirektor), Madis Lepp (Hansa Bussiliinide juhatuse liige) ja Bruno Kubja (Iv Pluss AS tegevjuht) ning Risto Ojassaar (ALD Automotive müügijuht).

Ettekanded:

Hiljuti tekitas segadust uudis, et VW Grupp ei müü enam Baltikumi gaasisõidukeid. See väike arusaamatus saab loodetavasti klaaritud, kuid juba elektromobiilsuse toetamise meede näitas, et tihti ei pruugi Eestisse jõuda sama sortiment alternatiivkütustel sõidukeid, mis on kättesaadavad mujal Euroopas.

Kas riik saaks kuidagi kaasa aidata, et hea valik sõidukeid jõuaks tarbijateni? Milliseid vähem või rohkem pehmeid meetmeid oleks vaja, et gaasisõidukid jõuaks äriklientideni? Kas soosiv aktsiisipoliitika on piisav või on vaja midagi veel?

  • 15.00–15.20    moderaatorite lõppsõnad

Tagasiside: Kui te soovite veel midagi rõhutada, ümarlaual kõlanud mõtet esile tuua või hoopis öelda midagi, mis sellel korral ütlemata jäi, siis seda saab teha siin. Teie tagasiside on meile väga oluline, et saaksime edasisi tegevusi planeerida.
 

Ümarlauda organiseerisid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Fotod: Ain Laidoja