Kalender

Üleujutusohu riskide maandamise ehituslike tegevuste taotlusvooru algus

27. november 2020 | 00:15
Keskkonnainvesteeringute Keskus Narva mnt 7a Tallinn

Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mis aitavad sademevett hajutada ning seda pinnasesse siduda, sh maaparandussüsteemide ja muude kuivendussüsteemide uuendamist, äravoolu soodustavaid, veetaset alandavaid, kõrgveetekke võimalusi vähendavaid ehitustehnilisi tegevusi ning muid ehituslikke tegevusi, mis on vajalikud veevarustuse, kanalisatsiooni ja elektrisüsteemide kaitseks.

Taotlema on oodatud riskipiirkonda või selle mõjualasse kuuluvad kohalikud omavalitsused või nende liidud ning antud alade vee-ettevõtjad, mis kuuluvad 100% kohalikule omavalitsusele. Eestis on üleujutusriskiga piirkonnad Tallinn, Pärnu, Sindi, Kuressaare, Nasva, Kärdla, Haapsalu, Võru, Tartu, Maardu, Paide, Häädemeeste, Võiste, Virtsu, Raasiku, Kiisa, Maidla ning Aardlapalu. Seal on üleujutused korduvad või nende laastav mõju on olnud suurem kui mujal Eestis.

Taotlusi saab kuni 9. veebruarini esitada E-toetuse keskkonnas. Toetuse maksimaalne summa ühe taotluse kohta on 800 000 eurot ilma käibemaksuta. Toetuse maksimaalne osakaal on 85% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja võib esitada ühe taotluse. Vooru eelarve on 1 177 149 eurot. Rohkem infot leiab KIKi kodulehelt.

Toetust antakse heitmekaubanduse kauplemissüsteemi vahenditest ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.