Kalender

Taotluste esitamise tähteg jäätmete taotlusvoorus (ERF)

31. mai 2018 | 17:00
KIK Narva mnt 7A Tallinn

Voorust toetatakse jäätmejaamade rajamist, laiendamist ja inventari soetamist. Samuti jäätmete korduskasutuseks ja ringlussevõtuks ettevalmistamist, liigiti kogutud jäätmete ringlussevõttu, korduskasutuskeskuste rajamist ja keskustesse inventari soetamist.
Täpsem info SIIN. Taotlemine käib E-toetuste süsteemi kaudu. Toetust antakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 31. mai 2018 kell 17.