Kalender

ST soojusenergia infopäev taotlejatele Tartus

02. märts 2017 | 11:00
Keskkonnaamet Aleksandri 14 Tartu

Alates 9. veebruarist saab esitada taotlusi toetuse saamiseks kaugkütte soojustorustike renoveerimiseks ja täiendavate ühenduste rajamiseks, kaugküttekatelde renoveerimiseks ning uute kaugküttesüsteemide rajamiseks. Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Taotlema on oodatud soojusettevõtjad, kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluvad äriühingud. Katelde renoveerimiseks on planeeritud toetust kokku 12 miljonit eurot. Soojustorustike renoveerimiseks, täiendavate ühenduste loomiseks ja uue kaugküttesüsteemi rajamiseks 6 miljonit eurot.

Taotlemine käib E-toetuse keskkonna kaudu. Taotluste esitamise tähtaeg on 4. aprill 2017 kell 17:15.

Infopäevale registreerumine on lõppenud, kohapeal on samuti võimalik registreeruda.