Kalender

Soojusenergia taotlusvooru taotluste esitamise tähtaeg

04. aprill 2017 | 17:15
Keskkonnainvesteeringute Keskus Narva mnt 7a Tallinn

Alates 9. veebruarist saab esitada taotlusi toetuse saamiseks kaugkütte soojustorustike renoveerimiseks ja täiendavate ühenduste rajamiseks, kaugküttekatelde renoveerimiseks ning uute kaugküttesüsteemide rajamiseks.Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Taotlema on oodatud soojusettevõtjad, kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluvad äriühingud. Katelde renoveerimiseks on planeeritud toetust kokku 12 miljonit eurot. Soojustorustike renoveerimiseks, täiendavate ühenduste loomiseks ja uue kaugküttesüsteemi rajamiseks 6 miljonit eurot.

Taotlemine käib E-toetuse keskkonna kaudu. Taotluste esitamise tähtaeg on 4. aprill 2017 kell 17:15.