Kalender

Lõpeb arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamise toetus

07. veebruar 2022 | 17:00

Taotluste vastuvõtt arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide täitmise IV toetusvoorus lõpeb 7. veebruaril 2021 kell 17.  

Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtted, ülikoolid, valitsusasutused ja kohalikud omavalitsused või nende hallatavad asutused. Oodatud on projektid, mis aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heidet energia-, transpordi-, vee- ja ehitusvaldkonnas, samuti jäätmekäitluse ja põllumajanduse ning metsanduse vallas. Taotlusi võib esitada ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Toetuse kohta leiab täpsema info siit