Kalender

Kliimapoliitika meetmete uuringu tutvustus

02. mai 2018 | 12:30
Energia Avastuskeskus Põhja pst 29 Tallinn

2. mail kell 12.30 toimus Energia avastuskeskusesse (Põhja pst 29, Tallinn) uuringu „Kulutõhusaimate meetmete leidmiseks kliimapoliitika ja jagatud kohustuse määruse eesmärkide saavutamiseks Eestis“ tutvustus.

Eesti ja Euroopa Liidu kliimapoliitika eesmärkide suunas liikumiseks viidi läbi uuring, et leida võimalik valik kulutõhusaid meetmeid Eesti kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks perioodil 2021-2030. Uuring keskendus kasvuhoonegaaside vähendamisele transpordi, põllumajanduse, jäätmekäitluse, tööstuslike protsesside ja väikesemahulise energiatootmise valdkonnas (sh energiatarbimine hoonetes).

Seminaril tutvustasime uuringut ja arutasime, millised on võimalikud ökoinnovaatilised lahendused Eesti eesmärkide saavutamiseks.


Foto: Aron Urb

Päevakava

  • 12.30-13.00 Saabumine, tervituskohv
  • 13.00-13.30 Avasõnad ja uuringu taust - Siim Kiisler, keskkonnaminister
  • 13.30-14.15 Uuringu tutvustus - Olavi Grünvald, Finantsakadeemia finantskonsultant
  • 14.15-15.15 Paneeldiskussioon „Kuidas ja kus uuringu tulemusi kasutada?“

Paneelis osalesid Indrek Gailan (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja), Kristel Maidre (Maaeluministeeriumi põllumajandusturu korraldamise osakonna juhataja), Marek Uusküla (Rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja), Getlyn Denks (Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna juhataja) ja Jako Reinaste (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna energiaturgude korralduse juht)

Päeva modereeris Birgit Aru (Keskkonnaministeeriumi teadus- ja arendustöö nõunik)

UURINGU ARUANDE LEIAB SIIT

Uuringus kasutatud eeldused ja arvutuskäigud leiab siit

Uuringu tutvustuse pildid leiab KIKi Facebooki lehelt siit

Uuring valmis Keskkonnainvesteeringute Keskuse, Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi koostöös.